Obim akreditacije

Obim akreditacije Sertifikacionog tela dat je kao poseban dokument sa mogućnošću preuzimanja istog.

U obimu akreditacije podnosilac zahteva može dobiti informaciju o referentnim dokumentima odgovarajuće šeme sertifikacije

PregledAttachmentSize
Obim akreditacije Sertifikacionog tela976.33 KB

Sektor finansija