Sertifikaciono telo za osoblje

Sertifikaciono telo posluje kao funkcionalni deo  Professional Control Group, realizujući sertifikaciju osoblja kao proveru usaglašenosti preko treće strane kroz svoj dokumentovani sistem menadžmenta (politiku aktivnosti sertifikacionog tela, poslovnik sertifikacionog tela, procedure, uputstva i zapise), kao i kroz odobrene šeme sertifikacije. 

Pristup šemi sertifikacije je zagarantovan svakom podnosiocu zahteva koji ispunjava specificirane zahteve za predmetnu sertifikaciju

Prava i obaveze podnosioca zahteva za sertifikaciju osoblja koji dokaže da ispunjava specificirane zahteve šeme sertifikacije Sertifikacionog tela su uređena međusobno odobrenim i overenim ugovorom.

Sertifikaciono se bavi sertifikacijom sledećih kategorija osoblja:

Osoblje za ispitivanja bez razaranja:

  • IBR osoblje koje ispitivanja realizuje na opremi pod pritiskom.
  • operatera za ultrazvučno merenje debljine

Osoblje koje izrađuje nerastavljive spojeve:

  • zavarivača
  • operater za potpuno automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala
  • lemilaca

Montažeri spojnica:

  • montažera spojnica na predizolovanim sistemima daljinskog grejanja višeslojnih cevi

U cilju pravovremenog informisanja o uslovima za pristupanje i realizaciju procesa sertifikacije Sertifikaciono telo je potencijalnim kandidatima stavilo na raspolaganje Pravila sertifikacije, kojim se potencijalni kandidati informišu o svim detaljima vezanim za process sertifikacije.

Sertifikaciono telo će sa posebnom pažnjom razmotriti sve prigovore i žalbe kako na rad osoblja direktno uključenog u proces sertifikacije tako i svog ostalog osoblja Sertifikacionog tela. Za sve nepravilnosti u radu ispitnog tima ili članova upravnog odbora koji učestvuju u donošenju odluke o realizovanoj sertifikaciji potrebno je kontaktirati direktora sertifikacionog tela.

Sektor finansija