Sektor finansija

Usluge iz oblasti administrativno-ekonomsko-finansijsko –pravnog segmenta poslovanja , od osnivanja pravnog lica pa tokom njenog postojanja je jedna od baznih delatnosti koju  Professional Control Group pruza.

Profesionalnim pristupom omogucavamo pravnim licima da se u celosti posvete  obavljanju svoje osnovne delatnosti , a finansijsko-administrativne poslove prepuste nasem timu sa punim poverenjem.

  • Usaglašavanje Pravilnika o računovodstvu sa zakonskim propisima i   potrebama preduzeća.
  • Evidentiranje - knjiženje poslovnih promena
  • Izrada periodičnog, završnog računa i drugih izveštaja
  • Izrada specifikacija i izveštaja po potrebi preduzeća ili koja su regulisana zakonom
  • Permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno - knjigovodstveno - finansijsko - poreskog segmenta poslovanja klijenta

Sektor finansija